(Nguoimientay) - Gần 3 năm qua, cô Lý Thị Thanh Thúy, giáo viên Trường tiểu học An Thạnh 2B (xã An Thạnh 2, H.Cù Lao Dung, Sóc Trăng) tình nguyện dạy một học sinh khuyết tật bẩm sinh không tay, không chân.