(Nguoimientay) - Giải quyết tốt việc làm cho học sinh sinh viên (HSSV) sau tốt nghiệp là một trong những tiêu chí đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. Trường đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào ...